Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα PPSM.GR Αφιερώστε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών της PPSM.GR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί στην πραγματικότητα μια δεσμευτική συμφωνία μερών, που καθορίζει και διέπει τη σχέση μας, ακόμη και χωρίς υπογραφές ή χωρίς τη ρητή εκπεφρασμένη συναίνεση του αποδέκτη του. Με την είσοδο στην ιστοσελίδα μας και με τη χρήση των υπηρεσιών και των πληροφοριών της PPSM.GR, ο χρήστης αποδέχεται ότι έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους χρήσης και ότι συμφωνεί και δεσμεύεται από αυτούς. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, έχετε την επιλογή να μην πάρετε τον κωδικό κατά την είσοδό σας στη διοργάνωση, να μην αποδεχτείτε τη φωτογράφιση – βιντεοσκόπησή σας και να μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της PPSM.GR.

ΟΡΙΣΜΟΙ

  • Όταν αναφερόμαστε στην PPSM.GR, αναφερόμαστε στο σύνολο των προσφερομένων από αυτήν  υπηρεσιών
  • Χρήστες είναι μόνον όσοι παρευρίσκονται στη διοργάνωση και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της PPSM.GR καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
  • Η διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών της PPSM.GR είναι 24 ώρες, αρχής γενομένης από την είσοδο του χρήστη στη διοργάνωση και τη λήψη του κωδικού χρήσης.
  • Κωδικός χρήσης είναι ο κωδικός που λαμβάνει κάθε χρήστης των υπηρεσιών της PPSM.GR κατά την είσοδο στη διοργάνωση και κατά την αποδοχή φωτογράφησης ή βιντεοσκόπησής του/της
  • Το περιεχόμενο της PPSM.GR περιλαμβάνει φωτογραφίες, εικόνες, ήχους και logo.
  • Διοργάνωση είναι κάθε είδους εκδήλωση. Στον όρο (χωρίς περιοριστική αναφορά) περιλαμβάνεται κάθε είδους κοσμική εκδήλωση, συγκέντρωση, παράσταση, παρουσίαση, δεξίωση, μυστήριο, αθλητική εκδήλωση κλπ. στην οποία, κατόπιν συμφωνίας με τον «διοργανωτή» (βλ. κατωτέρω) θα παρίσταται η PPSM.GR και οι εργαζόμενοί της και θα μπορούν να λαμβάνουν φωτογραφίες   καθώς και βίντεο της εκδήλωσης.
  • Διοργανωτής αποκαλείται ο υπεύθυνος της διοργάνωσης, ο οποίος θα επιτρέπει στην PPSM.GR να παρίσταται με τους εργαζόμενούς της για να φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν κλπ. τη εκδήλωση.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

  • Επιτρέπεται στους χρήστες να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα PPSM.GR με την προϋπόθεση ότι θα το πράξουν σεβόμενοι αυτούς τους όρους χρήσης και δεν θα προσπαθήσουν  να  τροποποιήσουν, διαστρεβλώσουν αυτήν και το περιεχόμενό της καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ότι θα συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους χρήσης  της PPSM.GR
  • Οι όροι χρήσης μπορεί να τροποποιούνται μονομερώς από την PPSM.GR χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και πάντοτε σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες και την κείμενη  νομοθεσία.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Με την αποδοχή λήψης φωτογραφίας ή βίντεο, οι ερωτώμενοι χρήστες αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης. Οι χρήστες που το επιθυμούν, θα μπαίνουν στην ιστοσελίδα της PPSM.GR κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης για να πάρουν δωρεάν φωτογραφίες και βιντεάκια από την εκδήλωση με σκοπό να τις ανεβάσουν στα social media τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Οι φωτογραφίες θα είναι άρτιες καλλιτεχνικά και ειδικά επεξεργασμένες ώστε να καλύπτουν το όφελος του διοργανωτή – εργοδότη. Πάνω στη φωτογραφία αλλά και στο βιντεάκι με όμορφο και διακριτικό τρόπο ενδεχομένως να  υπάρχουν επισυναπτόμενες λέξεις – Logo που θα προβάλουν τον διοργανωτή και τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Κάθε φορά που ο χρήστης χρησιμοποιεί φωτογραφίες ή βιντεάκια μας, καλείται να μας ταγκάρει στο FACEBOOK και στο Instagram: @papadakispress ή @PPSM.GR